Akcja „SZKOŁA nie zastąpi DOMU”

Ministerstwo Edukacji Narodowej
J. Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa

W odpowiedzi na niedorzeczną akcję „Dom nie jest filią szkoły”  oraz stosunek niektórych rodziców do zadań domowych i potrzeby wychowania, opieki i wspierania dzieci w nauce w domu, domagam się:

 • Jednoznacznego uznania, że wychowanie dziecka na kulturalnego i wartościowego człowieka jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodzica, w czym szkoła mu udziela pomocy
 • Jednoznacznego uznania, że szkoła jest miejscem podstawowej nauki dziecka, ale dodatkowa pomoc dziecku mającemu trudności w nauce jest obowiązkiem rodzica.
 • Zagwarantowania każdemu dziecku opieki i czułości rodzinnej w czasie wolnym od pracy zawodowej rodzica lub opiekuna, zwłaszcza w okresach świątecznych. Szkoła nie jest przechowalnią dzieci na czas odpoczynku rodziców.
 • Weryfikacji podstawy programowej pod kątem możliwości jej realizacji w trakcie godzin lekcyjnych
 • Zagwarantowania dzieciom prawa do pozalekcyjnej zabawy i czasu wolnego od obowiązku zaspakajania ambicji rodziców i spełniania ich nadmiernych wymagań
 • Uznania prawa dziecka do osiągania wyników adekwatnych do jego poziomu intelektualnego i zdolności. Bez chorej presji rodziców, ukierunkowanej na zdobywanie wysokich ocen.
 • Zagwarantowania dzieciom prawa bycia docenianym i kochanym bez względu na wyniki jakie osiągają
 • Wprowadzenia obowiązkowych badań psychologicznych dla rodziców dzieci przejawiających szczególne trudności wychowawcze
 • Wprowadzenia obowiązkowych okresowych szkoleń dla rodziców niewydolnych
 • Zapewnienia dzieciom nauczycieli prawa do niezakłócanego życia rodzinnego bez nękania ich rodziców telefonami, smsami i innymi wiadomościami, wieczorami oraz w czasie weekendów i świąt.
 • Uznania, że nauczyciel danego przedmiotu, na skutek wieloletnich studiów i szkoleń jest lepiej przygotowany do decydowania o metodach i dydaktyce nauczania swojego przedmiotu, niż rodzic, którego jedynym osiągnięciem jest posiadanie dziecka

Akcja „SZKOŁA nie zastąpi DOMU”

Petycja  do podpisania 🙂   >>>  https://www.petycjeonline.com/akcja_szkoa_nie_zastpi_domu

 

2 odpowiedzi do “Akcja „SZKOŁA nie zastąpi DOMU””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.