Początek – pierwsze półrocze 2021

Jeszcze nie wiem jak opisać genezę budowy. Jak odpowiedzieć na pytania: Dlaczego?, Komu? Po co? itd. Ale nim skończę budować postaram się o szczery wpis w tym miejscu.

Nim mogłem rozpocząć budowę musiałem spełnić wiele wymagań formalnych i przygotować ogródek, na którym ma powstać budynek.

Oczywiście kupno projektu. Zdecydowałem się na projekt typowy, który trzeba było dostosować do warunków jakie obowiązują na moim terenie. Konieczne było też wiele uzgodnień z właścicielami mediów, z których w przyszłości skorzystam lub które po prostu są w mojej działce. Praca geodety. Badanie terenu itd.

Pierwsza wymierna inwestycja na działce to zakopanie zbiornika na wodę deszczową. Rzecz bardzo przydatna w dzisiejszych czasach, gdy woda staje się cennym towarem. Tu gromadzona będzie deszczówka na potrzeby ogrodu.

 

 

Tak zmieniała się moja działka…